3
سفر جنبه‌ها و دلایل متعددی دارد! گاه برای زیارت دل به جاده می‌زنیم، گاه برای سیاحت و بازدید از تاریخ و فرهنگ غنی نیاکانمان کوله‌پشتی خود را می‌بندیم؛ در اکثر موارد هم برای تفریح و هیجان و ماجراجویی عزم سفر می‌کنیم. حال اگر به شما بگوییم یک نقطه گردشگری در کشور وجود دارد که همه این موارد را با هم در خود جای داده است واکنش شما چه خواهد بود؟!
ارسال دیدگاه