5
به کمک آشپز ماهر و کارگر ساده آقا جهت باغ سنتی با جای خواب در کرج نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند ... نوشته استخدام کمک آشپز ماهر و کارگر ساده آقا جهت باغ سنتی در کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه