5
ورامین- امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین گفت: ایجاد آلودگی صوتی در شهر تجاوز به حقوق دیگران است.
ارسال دیدگاه