3
بدون شک بشر تمدن خود را به آتش مدیون است و در تمام ادوار تاریخ، آتش در دل تمدن بشری و در داخل تک‌تک خانه‌ها و تمام کارگاه‌ها حضور داشته است. امروز هم در خانه‌های همه ما آتش وجود دارد و هر کدام از ما حتی در همین تهران، مکان‌هایی را همچون مراکز صنعتی سراغ داریم که می‌توان در آنجا حجم عظیمی از آتش‌های کنترل شده را یکجا مشاهده کرد.
ارسال دیدگاه