77
کتاب «تاریخ قرآن» تألیف آیت‌الله معرفت با همکاری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تایلند به زبان تائی ترجمه و منتشر شد.
ارسال دیدگاه