5
کتاب «من بهشت را دیده‌ام»، تاملاتی در فلسفه‌ هنرهای غربی، شرقی و اسلامی در نشست هفتگی شهر کتاب ، سه‌شنبه اول خرداد ماه نقد بررسی می شود.
ارسال دیدگاه