5
نخست وزیر هند گفت: سیاست دولت او موسوم به در هند بسازید، این کشور را به دومین کشور بزرگ تولید کننده گوشی های همراه تبدیل کرده است.
ارسال دیدگاه