4
نائب ریسه هیات مدیریت انجمن اهدای عضوی ایرانیان با بیان اینکه متوسط سن مرگ مغزی درایران ۲۰ تا ۴۰ سال است، گفت: در کشور ما در سال ۸۴ آمار اهدای عضو پنج درصد بوده، اما در حال حاضر به ۷۰ درصد رسیده است.
ارسال دیدگاه