8
بانک جهانی باتوجه به بی‌‌ثباتی احتمالی سیاسی به دلیل برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای شهرستان‌های رشد اقتصادی افغانستان درسال مالی ۱۳۹۷ در حدود ۲.۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.
ارسال دیدگاه