3
سال‌های بسیار زیادی است که پزشکی در کنار علم بودن، به یک صنعت هم تبدیل شده است. این روزها تابلوهای مطب‌های خصوصی و ساختمان‌های پزشکان در همه جا به چشم می‌خورد. در کنار این‌ها، مشاغل مربوط به حوزه‌ی پزشکی نیز خود بازاری است عریض و طویل. از نیروهای انسانی همکار با یک پزشک گرفته تا مشاغل بیرونی از جمله فروشندگان لوازم و تجهیزات پزشکی. از این رو، حوزه‌ی سلامت باعث ایجاد یک جامعه‌ خرد در هر شهر و کشوری می‌شود که این جامعه نیازمند دریافت خدمات خاص است. از جمله نیازهای این جامعه می‌توان به داشتن و ایجاد ارتباطات بین افراد شاغل در حوزه‌ی سلامت اشاره کرد.
ارسال دیدگاه