8
کرسی ترویجی «آسیب شناسی و نقد ترجمه ی قرآن کریم از آیت الله محمد یزدی» با همکاری کمیته دستگاهی دانشگاه سیستان و بلوچستان و خانه ملی گفتگوی آزاد دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، برگزار می شود.
ارسال دیدگاه