10
با توجه به زمزه های اخیر مبنی بر فیلترینگ تلگرام و اقبال عمومی کاربران ایرانی به استفاده از این نرم افزار نیاز به اپلیکیشنی مشابه در کشور احساس می شود که هاتگرام‌ پاسخی به این نیاز است.
ارسال دیدگاه