4
منابع حقوق بشری اعلام کردند ترکی بن عبدالعزیز الجاسر روزنامه نگار و نویسنده سعودی، زیر شکنجه در زندان‌های عربستان کشته شد.
ارسال دیدگاه