8
مقام‎های ارشد ۲ کره هفته آینده در نشستی در روستای مرزی پانمومگوم درباره آخرین توافق‎های بین سئول و پیونگ یانگ گفت‎وگو می‎کنند.
ارسال دیدگاه