4
رئیس جمهور آمریکا به محض ورود به واشنگتن پس از سفر به سنگاپور مدعی شد که تهدید هسته‌ای کره شمالی دیگر وجود ندارد.
ارسال دیدگاه