5
یک مرد ۵۲ ساله در ترکیه در طول روز روزنامه نگاری می‌کند و شب‌ها به کار رفتگری مشغول است.
ارسال دیدگاه