6
غلامعلی حدادعادل گفت: دغدغۀ رهبری در ‌علوم انسانی همواره این بوده است که از تقلید کورکورانه پرهیز کنیم.
ارسال دیدگاه