12
دبیرکل سازمان ملل متحد، خواهان تحقیق فوری درباره حملات متجاوزان سعودی به صعده شد.
ارسال دیدگاه