8
گروه پخش صنایع غذایی سولیکو در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت به کارگیری در شرکت ... نوشته استخدام فروشنده حضوری دراستان های قم ،مرکزی،اصفهان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه