4
کارشناس علوم قرآنی گفت: خدماتی که امام هشتم در زمینه انتشار دین اسلام و علوم دینی انجام دادند بی نظیر است. زندگی و شهادت امام هشتم (ع) تماماً درس معرفت است
ارسال دیدگاه