4
وزیر رفاه، کار و تعاون اجتماعی اعلام کرد که 80 درصد از اقشار آسیب‌پذیر برنامه حمایت غذایی ر دریافت کرده‌اند
ارسال دیدگاه