4
در نشست تخصصی «طراحی معاصر ایران» بر ضرورت راه‌اندازی انجمن طراحی در ایران تاکید شد. همچنین اینگونه عنوان شد که بضاعت طراحان ایرانی با طراحان دنیا برابری می‌کند.
ارسال دیدگاه