16
استاندار قم گفت: جلسات ستاد رفع موانع تولید به طور مرتب برگزار می‌شود تا به موارد و مشکلات موجود سر راه سرمایه گذاران و تولیدکنندگان پرداخته شود.
ارسال دیدگاه