3
نشریه چاپ پاریس از جدایی قریب الوقوع آدرین رابیو و انتقال او به بارسلونا خبر داد.
ارسال دیدگاه