6
بانک مرکزی میزان تامین ارز برای واردات و مجموع فروش ارز حاصل از صادرات را تا پایان معاملات روز سه شنبه ۱۵ آبان اعلام کرد.
ارسال دیدگاه