22
شگرد پسر جوان برای سرقت، قاپ زنی بود. آنقدر حرفه‌ای قاپ زنی می‌کرد که مالباخته‌ها شوکه می‌شدند. اما سرانجام به دام پلیس افتاد وبه پایان راه تبهکارانه خود رسید.
ارسال دیدگاه