4
معاون اجرایی پلیس پیشگیری ناجا، ضمن اشاره به نقش مؤثر سربازان در تامین نظم و امنیت، سربازی را دوره شناخت ظرفیت‌های نهفته دانست.
ارسال دیدگاه