5
به یکنفر سرگارسون و تعدادی گارسون آقا با بیمه + جای خواب جهت کار در رستورانی در محدوده محمدشهر کرج ... نوشته استخدام یکنفر سرگارسون و تعدادی گارسون در محدوده محمدشهر کرج اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه