6
رئیس بانک مرکزی گفت: نرخ ارز اعلام شده متناسب با متغیر‌های اقتصادی در طول سال تغییر خواهد کرد و در این رابطه تا ۶ درصد تغییر قابل پیش‌بینی است به طوریکه دامنه تغییر نرخ ارز بیش از ۶ درصد نخواهد بود.
ارسال دیدگاه