4
محمود کریمی معاونت آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن از حضور ویژه و مؤثر آموزشی این مؤسسه در بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم خبر داد.
ارسال دیدگاه