19
رسانه‌های رژیم صهونیستی به نقل از منابعی در حزب «خانه یهودی» گزارش دادند که احتمالا روز دوشنبه وزاری آموزش و دادگستری رژیم صهیونیستی از سمت خود کناره‌گیری خوهند کرد.
ارسال دیدگاه