5
به کارگر نیمه ماهر دارای گواهینامه جهت کار در میل لنگ تراشی – زنجان نیازمندیم.متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره ... نوشته استخدام کارگر نیمه ماهر جهت کار در میل لنگ تراشی – زنجان اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.
ارسال دیدگاه