4
وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به اخبار مطرح شده مبنی بر حضور عادل اوکسوز، از اعضای وتو در آلمان گفت: آلمان و یا هر کشور دیگری باید این خائنان را به ترکیه تحویل دهد.
ارسال دیدگاه