7
تصاویر آب رسانی به گاو‌ها که به دلیل گرما شدید و کمبود آب در طبیعت سوئیس گرفتار شده‌اند مشاهده می‌کنید.
ارسال دیدگاه