5
­گروه های تروریستی با چندین موشک به منطقه الحمدانیه در حلب حمله کرد.
ارسال دیدگاه