3
رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ از کشف ۲ هزار و ۲۰۰کیلوگرم انواع مواد مخدر در طول بیست و سه روز گذشته در تهران بزرگ خبر داد.
ارسال دیدگاه