11
رئیس اداره کار و امور اجتماعی هرات گفت: با متکدیان در شهر هرات برخورد شده و بزودی همه آنها از سطح شهر جمع آوری می‌شوند.
ارسال دیدگاه