11
هدر نائورت اعلام کرد :ما درمورد حملاتی که به صعده يمن صورت گرفت ابراز نگرانی می کنیم.
ارسال دیدگاه