9
مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ی محکومیت اسرائیل به علت کشتار فلسطینیان در غزه رای داد.
ارسال دیدگاه