4
سه تن از مدیران بالا رتبه الریان دقایقی قبل و پس از باخت برابر العین از سمت خود استعفا دادند.
ارسال دیدگاه