3
دریاچه «Zhenhu» در چین سال‌ها قبل در اثر زلزله‌ای شدید ایجاد شد.
ارسال دیدگاه