5
حبیب کاشانی که با عباس شیبانی، نماینده اسبق مجلس و شورای شهر تهران دیدار داشته در اینستاگرام خود از ساده زیستی شیبانی نوشته است.
ارسال دیدگاه