3
موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس روز چهارشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۷ متوقف شده و از روز ۱۷ آبان ماه فعالیت این مجموعه به روال عادی بر باز خواهد گشت.
ارسال دیدگاه