9
سرمربی استقلال می گوید که هیچ کس در ابتدای کار برای استقلال شانسی قائل نبود.
ارسال دیدگاه