3
دفتر نخست وزیر انگلیس از تحریم‎های جدید آمریکا علیه روسیه در موضوع مسمومیت سرگئی اسکریپال، جاسوس سابق روسیه استقبال کرد.
ارسال دیدگاه