15
سخنگوی اورژانس کشور گفت:درجریان انتشار گاز مونوکسید کربن ۱۱۰ نفر از مهمانان عروسی دچار مسمومیت شدند.
ارسال دیدگاه