5
صدراعظم آلمان و رئیس جمهور ترکیه در تماسی تلفنی اوضاع سوریه را مورد بررسی قرار دادند.
ارسال دیدگاه