6
یک تحلیلگر قطری ضمن تاکید بر قدرت ایران در معادلات منطقه می‎گوید که تنگه هرمز و دریای سرخ تحت تسلط تهران قرار دارد.
ارسال دیدگاه