13
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از سه روز پیش، پیرو کسالت در یکی از بیمارستان‌های تهران بستری شده و در حال سپری‌کردن دوره نقاهت است.
ارسال دیدگاه