3
رییس کل بانک مرکزی ضمن قابل پیش بینی خواندن تحریم‌های جدید آمریکا، بر آمادگی این بانک برای شرایط فراتر از این تحریم‌ها تاکید کرد.
ارسال دیدگاه